Projekta apraksts

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

VELVE SIA

LAIKA PERIODS

2017. gads

OBJEKTS

Nacionālā teātra rekonstrukcija, Kronvalda 2, Rīga

ARHITEKTU BIROJS

GRAF X SIA

DARBU VEIDS

Stiklotās alumīnija sistēmas Reynaers un Keller

Projekta galerija

Citi projekti